Projecten

Om de zorg voor de jeugd en het gezin merkbaar beter te maken en een jeugdhulpstelsel te ontwikkelen dat toekomstbestendig is, zijn er projecten en onderzoek nodig. De onderstaande initiatieven lopen nog of zijn inmiddels afgerond. De bijbehorende rapporten, handreikingen, praatplaten en publicaties vind je bij elk specifiek project.