Pilots met collectieve financiering

Voor een structurele oplossing voor financiering zorg in onderwijstijd is meer informatie nodig. In tussentijd worden er regionale pilots op gezet  om de collectieve financiering in de praktijk uit te proberen.

Er worden regionale pilots opgezet om de collectieve financiering in de praktijk uit te proberen. De insteek bij collectieve financiering is om gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om met het gebundelde budget alle zorg in onderwijstijd in te kopen. In de pilots wordt onderzocht of scholen en ouders op deze manier voldoende worden ontzorgd. De haalbaarheid, schaal en opzet van pilots wordt verkend. Streven is om de pilots in het schooljaar 2020/2021 te laten starten.