Home

Het doel van de samenwerking tussen professionals, gemeenten, rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties is betere en tijdige hulp en ondersteuning voor de jeugd en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. We bieden die hulp en ondersteuning binnen een stelsel dat duurzaam financieel houdbaar is. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

Agenda

Met Andere Ogen Dialoogavond 13: Bouwen aan een inclusieve voedingsbodem

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we geen kind meer buitensluiten? Dat is het thema van de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 6 juni. We gaan in gesprek over hoe we met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.  

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Livecast of op locatie bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam

Conferentie 2023 Naar Inclusiever Onderwijs

Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat tijdens deze conferentie extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Spant! in Bussum

Conferentie 'Kleinschaligheid: werk in uitvoering'

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’ op 15 juni om in gesprek te gaan over wat er nodig is om kleinschalig te werken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De ReeHorst te Ede

Meer weten over:

Nieuws

Meer nieuws