Home

Het doel van de samenwerking tussen professionals, gemeenten, rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties is betere en tijdige hulp en ondersteuning voor de jeugd en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. We bieden die hulp en ondersteuning binnen een stelsel dat duurzaam financieel houdbaar is. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

Webinars en evenementen

Webinarreeks: Versterken pedagogische basis

In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Online

Congres Veerkrachtige en weerbare samenleving

Op dit congres komen experts van ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, actieve burgers en sociaal wetenschappers samen om kennis over het thema veerkracht en weerbaarheid in de samenleving te vergroten en netwerken te versterken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Mauritskazerne, Ede (naast NS-station Ede-Wageningen)

Online inloopmoment regio's

Voor alle projectleiders, kwartiermakers, contactambtenaren en andere geïnteresseerden die aan de slag zijn met het werken volgens de visie van het Toekomstscenario! Eens per maand is er een online inloopmoment, waar je terecht kunt met alle vragen – aan collega's uit het veld en aan de mensen van het programmateam Toekomstscenario.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Meer weten over:

Nieuws

Meer nieuws