Over ons

In het programma Zorg voor de Jeugd werkten gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het programma liep van 2018 tot 2021. Om alle waardevolle rapporten, handreikingen, werkboeken en informatie beschikbaar te blijven stellen voor professionals die met jeugd werken, is deze website voor Jeugd & Gezin opgestart.

Afbeelding van de logo's zorg voor de jeugd en voor Jeugd & Gezin
Beeld: ©VWS

Het nieuwe logo heeft de vorm van een Vijfhoek om de vijf samenwerkende partijen te symboliseren: rijk, gemeenten, aanbieders, cliënten en professionals.

Samenwerken voor Jeugd & Gezin

Binnen de samenwerking blijven alle partijen zich inzetten voor het wegnemen van dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Dat gebeurt via diverse sporen, waarin we zorgen voor praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

We leren samen in de praktijk. Van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt. Het Ondersteuningsteam voor Jeugd & Gezin is beschikbaar en helpt hierbij. Het vertrekpunt: de vragen en behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen.

De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de kinderen, jongeren en gezinnen echt centraal staan.

Samenwerkende partijen voor Jeugd & Gezin

Cliëntenorganisaties: Ieder(in), Per Saldo en MIND

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ): Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ): Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), GGZ Nederland, Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC)

Gemeenten: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Rijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.