Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen die voor Jeugd & Gezin bezoekt, deze website kan gebruiken en informatie kan krijgen over de jeugdzorg en jeugdhulp. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij de redactie en we zorgen ervoor dat het aangepast wordt en je de gevraagde informatie alsnog krijgt.

voor Jeugd & Gezin is een toegankelijke website

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaring wordt hier gepubliceerd nadat de toetsing heeft plaatsgevonden (Q1-2022)

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Zo zorgt voor Jeugd & Gezin voor een toegankelijke website

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel geweest van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Onderdelen waarop de website niet altijd voldoet

  • Sommige video’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later of we verwijzen naar een externe vindplaats.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op deze website. Het streven van voor Jeugd & Gezin is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden of te verwijzen naar een externe vindplaats.
  • voor Jeugd & Gezin heeft oude documenten en nieuwsberichten van Zorg voor de jeugd zoveel mogelijk getoetst aan de toegankelijkheid en verwijst naar externe vindplaatsen als de toegankelijkheid niet geborgd kan worden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je een pagina bezocht die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de redactie via voorjeugdengezin@minvws.nl

Bekijk de status van de toegankelijkheidsverklaring

Bekijk het toegankelijkheidsrapport - april 2024

Bekijk het Heronderzoek techniek platformrijksoverheidonline WCAG 2.1