Copyright en disclaimer

Copyright

De praktijkverhalen op deze site mogen onder bronvermelding worden overgenomen, tenzij er op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering geldt. Foto’s mogen niet hergebruikt worden, tenzij bij een foto vermeld staat dat dat wel is toegestaan. Voor alle overige content geldt: overname is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de webbeheerder. Stuur hiervoor een mail naar voorjeugdengezin@minvws.nl.

Disclaimer

De inhoud van deze website stellen wij zo zorgvuldig mogelijk samen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.