Onderwerpen

Werken aan betere jeugdzorg en jeugdhulp doen we op heel veel terreinen. Klik via de onderstaande lijst naar het onderwerp waar je informatie over zoekt. 

Best passende zorg

 • Informatievoorziening en cliëntondersteuning
 • Toegang tot passende zorg voor kinderen met langdurige hulpvraag
 • Leren van lokale kennis en ervaringen
 • De best passende zorg voor kwetsbare jongeren
 • Informele steun
 • Maatwerk bieden met verlengde jeugdhulp
 • Gezinsgericht (zo thuis mogelijk)
 • Inzet jeugdhulp in gedwongen kader (jeugdbescherming)

Lees meer over het onderwerp bij dit thema

Jeugdbescherming

 • Pilots Jeugdbeschermingsketen
 • Vroegtijdig signaleren
 • Preventieve jeugdbescherming
 • Actieplan feitenonderzoek
 • Samenwerken in gedwongen kader
 • Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • Effectieve Jeugd- en Gezinsbescherming
 • Verkorten JB-keten (jeugdbescherming)
 • Ouders en kinderen kennen hun rechtspositie (jeugdbescherming)

Meer informatie over de onderwerpen bij dit thema

Jeugdwet

 • Versoepelen overgangen zorgwetten
 • JB of JR beschikbaar bij maatregel (jeugdbescherming)

Meer informatie over het onderwerp bij dit thema

Lokale teams

 • Lokale teams effectiever inzetten
 • Lokale teams en andere relevante partijen gaan nauwer samenwerken
 • Veiligheid in lokale teams (jeugdbescherming)

Lees meer over de onderwerpen bij dit thema

Onderwijs-zorg

 • Onderwijs - zorg
 • Financiering zorg in onderwijstijd
 • Onderwijs-zorgarrangementen
 • Ondersteuning door onderwijs(zorg)consulenten
 • Thuiszitters

Meer informatie over de onderwerpen bij dit thema

Opvang buiten huis

 • Preventie
 • Pleegzorg
 • Gezinshuizen
 • Gesloten Jeugdhulp

Lees meer over de onderwerpen bij dit thema

Overgang naar volwassen-ggz

 • Toekomstgericht werken

Meer informatie over de onderwerpen bij dit thema

Randvoorwaarden

 • Aanpak wachtlijsten en wachttijden
 • Aanbod, inkoop en beschikbaarheid specialistische jeugdhulp
 • Afname (hoog)specialistische intramurale zorg
 • Gegevensuitwisseling en privacy
 • Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Vermijdbare administratieve lasten
 • Snoeien in regels en bureaucratie (vakmanschap)
 • Expertteams (randvoorwaarden)
 • LTA (randvoorwaarden)
 • Hervormingsagenda
 • JeugdAutoriteit

Meer informatie over de onderwerpen bij dit thema

Vakmanschap - arbeidsmarkt

 • Vakmanschap
 • Regeldruk
 • Arbeidsmarkt
 • Stem van de professional
 • Vrijgevestigden
 • Lerende netwerken
 • Platform Vakmanschap
 • Actieplan Vakmanschap

Meer informatie over de onderwerpen bij dit thema

Programma's

Naast de verschillende onderwerpen kent Voor Jeugd & Gezin nog diverse programma's