Opvang buiten huis

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We zorgen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Als dat niet meer kan, spelen pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp een belangrijke rol. Daarbij willen we overplaatsen tot een minimum beperken.

De onderwerpen binnen dit thema

Resultaten