Koersdocument kwaliteitscriteria gezinshuizen

Het plan bevat de denkrichting voor de doorontwikkeling van de gezinshuizen. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe de jongeren in gezinshuizen naar school gaan of een opleiding volgen. De belangrijkste taken voor de komende periode zijn: de kwaliteitscriteria toepasbaar maken, leren en reflecteren, zodat er sprake kan zijn van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering in de gezinshuissector.