Koersdocument Kwaliteitscriteria Sterke gezinshuizen

In dit koersdocument schetsen wij als vertegenwoordigers van en betrokkenen bij gezinsgerichte voorzieningen zoals gezinshuizen zelf, wat er volgens ons nodig is om een nog stevigere en toekomstbestendige waarde te worden in de jeugdhulp.

Afbeelding van het Koersdocument kwaliteitscriteria gezinshuizen
Beeld: ©Gezinshuizen

Gezinsgerichte woonvormen zijn een belangrijk alternatief voor als het thuis niet meer lukt. Waarbij te allen tijde het uitgangspunt moet zijn dat bij elke uithuisplaatsing er alles aan gedaan is om dit te voorkomen.

We zijn de pilotfase voorbij. Als we echt een kwalitatief en duurzaam alternatief willen zijn voor de residentiële en gesloten jeugdhulp, dan is het van belang dat gezinshuizen en gezinsgerichte (woon)voorzieningen verder professionaliseren en vernieuwen om blijvende kwaliteit te leveren. Dat doen we omdat we zelf vinden dat de jeugdigen die bij ons (komen) wonen recht hebben op de best passende zorg.

We willen dit te allen tijde blijven leveren. Om alle jeugdigen best passende zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat gezinsgerichte (woon)voorzieningen – in aard en omvang – een werkend alternatief zijn voor de residentiële en/of gesloten jeugdhulp zonder gezinsgerichte uitgangspunten.

Dit document beschrijft wat daar voor nodig is.