Kwaliteitscriteria gezinshuizen ontwikkeld

Deze criteria zijn een belangrijk middel om duidelijkheid te scheppen over de veldnormen waaraan gezinshuizen moeten voldoen. De sector heeft deze kwaliteitscriteria opgesteld die helder maken wat een gezinshuis is, welke hulp en ondersteuning gezinshuizen kunnen bieden en welke kwaliteitsnormen van toepassing zijn.

Meer informatie over de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen