Randvoorwaarden langere termijn

Samenwerking en investeringen in vakmanschap en vastgoed zijn nodig, maar ook rust en ruimte voor de sector. Het Rijk, gemeenten en instellingen vullen deze randvoorwaarden verder in.

Er vinden gesprekken plaats met de ministeries van VWS en OCW en de VNG. Ook blijven we bouwen aan een brede coalitie van partners met een eigen rol en verantwoordelijkheid, zoals het onderwijs, ouders, de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen (GI’s).