Verblijf gezinshuizen naar 21 jaar

Sommige jongeren zijn op hun achttiende nog niet klaar om zelfstandig te gaan wonen. Daarom kunnen jongeren vanaf 1 februari 2020 standaard tot hun 21e verjaardag in een gezinshuis blijven wonen.

Dat hebben het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom met elkaar afgesproken. Met deze nieuwe afspraak willen de partijen het voor jongeren in een gezinshuis vanzelfsprekend maken dat zij het gezinshuis pas verlaten wanneer zij hier zelf aan toe zijn.

Download de bestuurlijke afspraak gezinshuizen