Volwassenen-ggz

Zelfstandig je leven gaan leiden is niet voor alle jongeren even gemakkelijk. Veel jongeren uit de jeugdzorg hebben daar na hun 18e nog ondersteuning bij nodig. Er moet dan ook sprake zijn van een warme overdracht en integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfstandigheid.

De onderwerpen binnen dit thema

Resultaten

Relevante links en documenten

Meer informatie

Heb je een vraag over kwetsbare jongeren beter helpen zelfstandig te worden? Neem contact op

Brechje Kuipers
b.kuipers@spirit.nl

Afbeelding bij artikel over volwassenen ggz

Proeftuinen: GGZ-expertise onmisbaar in de jeugdbescherming

De jeugdbescherming constateert dat er nog te weinig aandacht is voor de problematiek van volwassenen. Zaken zoals psychische kwetsbaarheid, verslaving, bestaansonzekerheid en intergenerationele overdracht blijven nog te veel onderbelicht. Dit belemmert de effectiviteit van de inzet van de jeugdbescherming. En vraagt onder meer om het versterken van de expertise binnen de jeugdbescherming – en jeugdhulp in het algemeen – in het omgaan met het gedrag van volwassenen c.q. ouders.  

Lees verder >>