Pilot: werken met een toekomstplan

In de landelijke pilot Werken met een toekomstplan begeleiden zes regio's jongeren met behulp van een toekomstplan naar zelfstandigheid. Hierbij krijgen deze regio’s ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

In de overgang naar volwassenheid ervaren jongeren verschillende knelpunten. Allerlei facturen kunnen ervoor zorgen dat het niet lukt om bijvoorbeeld zelfstandig te wonen, een diploma te halen of werk te vinden. Doorlopende ondersteuning op alle leefgebieden bevordert hun zelfredzaamheid. Dit integraal en toekomstgericht werken is in de praktijk niet altijd makkelijk. Deze pilot heeft als doel in kaart te brengen wat toekomstgericht werken vraagt van professionals en hun opdrachtgevers.

De belangrijkste inzichten en goede praktijkvoorbeelden worden na afloop van de pilot gepubliceerd op de website van 16-27.

Lees meer over de pilot op de website van 16-27