Betere zorg voor jongeren die tijdelijk dwang nodig hebben

Jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terechtkomen, krijgen de voor hen best passende zorg en onderwijs in de gesloten accommodatie. Inzet is doorplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en gesloten opvang zo tijdelijk mogelijk te laten zijn. Tegelijkertijd ontvangen deze jongeren betere ondersteuning en behandeling, individueel maatwerk en onderwijs.