Investeren in vakmanschap

Werken met kinderen, jongeren en hun ouders in een sterk veranderend jeugdstelsel is interessant en uitdagend. Er zijn telkens nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt om voortdurend investeren in vakbekwame professionals, een gezonde arbeidsmarkt en het verlichten van werk- en regeldruk.

De onderwerpen binnen dit thema

Resultaten