Factsheet vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp

In deze facsheet van de VNG staat informatie die nuttig is voor mensen die als vrijgevestigde werken. Er wordt verwezen naar relevante informatie, onderzoek en handreikingen.