Handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team

In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit doen we aan de hand van de inzichten en basisfuncties die lokale teams in huis zouden moeten hebben, zoals geformuleerd in het KPMG-rapport.

Afbeelding van handreiking juiste professional op de juiste plek
Beeld: ©vws

In 2019 heeft de KPMG het rapport Basisfuncties voor lokale teams in kaart - De route en componenten onder de loep opgeleverd ten behoeve van de inrichting van lokale teams door gemeenten. Het rapport richt zich vooral tot gemeentelijke beleidsmakers en beslissers en heeft betrekking op de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de maatschappelijke ondersteuning in het bredere sociaal domein.