Kenniscentrum stemt aanbod beter af op vragen van gemeenten

'Waar vind ik welke kennis over de jeugd-ggz?' is een veelgestelde vraag door gemeenteprofessionals. Onderzoek van het Kenniscentrum bracht vragen van gemeenten rond de jeugd-ggz in kaart. Het resultaat is een overzicht van actuele thema's voor gemeenten, zoals integraal werken, stigma, en signalering en triage. Het doel: samen de zorg verbeteren.

Eén meisje tekent met roze krijt een vlinder naast een roze hartje op een blauw gekrijte stoeptegel. Het andere meisje tekent iets gele krijt.
Beeld: ©Arenda Oomen

Voor het onderzoek "Kennis delen met gemeenten en jeugdzorgregio's" ondervroeg het Kenniscentrum professionals bij gemeenten en jeugdzorgregio's over welke kennis zij nodig hebben omtrent de jeugd-ggz.

Uitkomsten

Het onderzoek leverde een overzicht op van de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor gemeenten en jeugdzorgregio’s. Kennis over deze thema’s willen zij kunnen toepassen in beleid, inkoop en afspraken met zorgaanbieders. Een van de uitkomsten was dat hun vragen niet specifiek over stoornissen gaan, maar over bredere thema's en de samenhang met maatschappelijke vraagstukken. Een andere uitkomst is dat kennis over jeugdhulp versnipperd is, en niet altijd goed vindbaar.

Download het rapport Kennis delen met gemeenten en jeugdzorgregio's