Arbeidsmarktinformatie

Om kinderen en jongeren passende en kwalitatief goede ondersteuning, hulp en zorg te kunnen bieden, zijn voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals nodig. Onderzoek toont de actuele situatie op de arbeidsmarkt voor jeugdprofessionals en de factoren die van invloed zijn.

De verkenning naar de arbeidsmarkt in de jeugdsector die in 2018 is uitgevoerd, laat zien dat de aantrekkelijkheid van het werk onder druk staat. Er zijn maatregelen nodig om verdere tekorten in de jeugdsector te voorkomen. In de verkenning staan ook kansrijke voorbeelden. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van vrijgevestigde aanbieders.

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn voorziet in eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste meting van de werknemersenquête 2019, specifiek voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).

Lees de verkenning arbeidsmarkt jeugdsector (2018)