Nieuwe Spoed voor Jeugd-organisatie in Groningen

In de praktijk

Ilse (17) ziet het leven somber in. Ze wordt met sexting gepest en vindt thuis nauwelijks gehoor. Als haar vriend het uitmaakt, wil ze haar leven beëindigen. Haar zus belt die avond in paniek 0800 - 8081 van Spoed voor Jeugd Groningen. Daar vindt ze een luisterend oor, helpende hand en krijgt Ilse direct de hulp die ze nodig heeft.

‘Minder crisissen en betere vervolgzorg’

Een meid die op haar smartphone kijkt

In Spoed voor Jeugd Groningen werken de vier jeugdzorgaanbieders Accare, Jonx, Elker en Molendrift samen met gemeenten in de provincie Groningen, RIGG en een grote groep jeugdhulpaanbieders. Ze hebben ruim anderhalf jaar gewerkt om de crisiszorg voor kind en jongere in de regio Groningen beter te organiseren.

Een jaar geleden tekenden ze een intentieverklaring en per 1 juli 2020 ging de nieuwe organisatie van start. Gemeenten, lokale wijkteams en zorgaanbieders werken volgens de PACT-gedachte, waarbij ze gezamenlijk optrekken, verantwoordelijkheid dragen, leren en beter worden.

Jongeren zoals Ilse die met acute geestelijke nood kampen, kunnen ook buiten kantooruren op één telefoonnummer terecht en krijgen direct hulp. Ook lokale wijkteams en zorgaanbieders met vragen over crisisopvang kunnen dit nummer draaien.

Hemmala Sheerbahadoersing, directeur RIGG:

‘Met Spoed voor Jeugd gaan we het beter voor jongeren als Ilse doen. Die worden niet meer van het ene hokje naar het andere verwezen, maar krijgen direct de hulp die ze nodig hebben. Dat gebeurt ongeacht de problemen die er spelen. Achter de schermen bespreken we haar casus. Wat is er goed gegaan, wat niet? En hoe houden we elkaar vast en blijven we goed samenwerken?

Kortom, we willen vanuit de keten leren en verbeteren. Begrip over en weer krijgen. Dat is superbelangrijk, want zorgaanbieders, gemeenten en inkopers kunnen heel verschillend naar bepaalde situaties kijken. Gemeenten hebben juist in tijden van financiële tekorten in dit project geïnvesteerd! Ook aanbieders hebben hun nek uitgestoken. Wij willen allemaal graag op basis van feiten en cijfers weten wat we met elkaar beter voor Ilse kunnen doen en hoe we dit soort situaties kunnen voorkomen.'

'Ik ben er dan ook trots op dat we zo aan goede resultaten gaan werken: betere crisishulp, minder (herhaalde) crises, en daardoor minder langdurige vervolgzorg na een crisis. Dus niet alleen crisis oplossen en weer doorgaan, maar leren waarom die ontstaat, hoe je die kunt voorkomen, het beter organiseren en dat monitoren vanuit cijfers en feiten. We gaan nog veel grote uitdagingen tegemoet. Omdat we het samen doen, kunnen we ook de volgende verbeterstap zetten.’

RIGG-projectleider Heleen Stevenson:

‘Spoed voor Jeugd bestond al, maar was totaal anders georganiseerd. Dit model was opgezet vanuit de oude domeinen. Hierdoor was er veel discussie over bij wie een crisis thuishoorde. Dat doen we nu anders. We maken geen onderscheid meer tussen een pedagogische of een psychiatrische crisis bij het doorverwijzen. In plaats daarvan willen we elke crisismelding integraal benaderen en in afstemming met cliënt en verwijzer bekijken welke vervolgstap nodig is. We zien nu een crisis als crisis en die pakken we meteen aan. Pas daarna onderzoeken we hoe die crisis is ontstaan.'

'Jongeren als Ilse, maar ook lokale wijkteams, kunnen altijd via het 0800 80 81-nummer op de website de juiste hulpverlener bereiken. De professional aan de lijn vraagt door en schat in of er direct actie nodig is. Als het nodig is, gaat het crisisteam naar de jongere toe.’

Ter lering en inspiratie

A Over de eigen sector heen

De nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen-organisatie moet de jeugdcrisiszorg structureel verbeteren en voor minder crisissituaties zorgen. Dit kan alleen als gezamenlijke zorgaanbieders, de gemeenten in Groningen (RIGG) en overige partijen samenwerken en van elkaar leren. Dat doen ze volgens de PACT-gedachte: we kunnen het niet alleen, maar moeten het samendoen en elkaar beter begrijpen om te transformeren.

B Leidende principes

Voor de deelnemende partijen is het belangrijk dat de oplossing zo dicht mogelijk bij huis wordt gevonden. Na afloop van een crisis, wordt het voortraject goed onderzocht. Zo leren de samenwerkende partijen van een case met lokale teams, aanbieders en cliënten. Dit biedt de kans om te veranderen en te verbeteren en de beste crisis- en spoedzorg te bieden.

C Organisatie en aansturing

Spoed voor Jeugd Groningen is het centrale meldpunt voor kinderen en jongeren tot achttien jaar in nood. Hierin werken Accare, Jonx, Elker en Molendrift samen met Groninger gemeenten, RIGG en een grote groep jeugdhulpaanbieders. De coördinator van het crisisteam is in dienst van Accare. Jongeren kunnen tijdens kantooruren bellen met hun eigen zorgverlener. Dan is er altijd iemand van het crisisteam aanwezig om met deze lokale aanbieder te sparren. Tussen 17.00 en 22.00 uur zijn de medewerkers van Spoed voor Jeugd aanwezig op de locatie van Accare voor hulpvragen die op hun telefoonnummer binnenkomen. Na 22.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar degene die (thuis) beschik- en bereikbaarheidsdienst heeft.

D Aandachtspunten

Spoed voor Jeugd Groningen is niet per definitie goedkoper. Verwacht wordt dat door een integrale, tijdige aanpak vervolgtrajecten korter worden en de vervolgkosten geleidelijk gaan afnemen. Maar veranderingen kosten tijd. De samenwerking duurt drie jaar. Elk kwartaal worden de feiten en cijfers besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Aanbieders kunnen zo berekenen of ze uitkomen met de vooraf ingeschatte kosten. Gemeenten kunnen onderzoeken of de opbrengsten verlopen zoals vooraf was ingeschat of dat er meer tijd nodig is om die bij te stellen.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met

Hemmala Sheerbahadoersing: Hemmala.Sheerbahadoersing@groningen.nl

Heleen Stevenson: Heleen.Stevenson@groningen.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.