Beroepsontwikkeling

Kinderen, jongeren en gezinnen hebben recht op kwalitatief goede zorg, hulp of begeleiding. Dat vraagt om professionals die goed toegerust zijn voor het werk dat ze doen. Jeugdprofessionals worden op verschillende manieren in hun professionele ontwikkeling ondersteund. Voor het leren en ontwikkelen zijn er diverse middelen en manieren beschikbaar.

Gebruikmaken van kennis over wat werkt

In vakinhoudelijke richtlijnen is beschreven wat werkt bij welke problematiek. Er zijn in het jeugddomein voor de verschillende werkvelden en beroepsgroepen specifieke richtlijnen en standaarden.

Veel kennis is gebaseerd op ‘evidence-based practice’. Meer daarover staat in het rapport Samen lerend doen wat werkt. Over “wat werkt” is veel informatie te vinden voor professionals op de websites van de kennisinstituten NJI, het kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie of het kenniscentrum LVB. In het programma Zorg voor de Jeugd wordt ook gewerkt aan andere vormen van leren bijvoorbeeld in de regio’s door het leren van casuïstiek.

In het veld worden tal van middelen ontwikkeld die de professional helpen om jeugdhulp te bieden die passend is bij de vraag van cliënten. In de databank erkende jeugdinterventies staat bijvoorbeeld wat bekend is over de werkzaamheid van deze interventies.

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in onderzoek, onder meer via programma’s van ZonMW voor jeugd.