Actieonderzoek continuïteit Pleegzorg

Kinderen in de pleegzorg wisselen nog te vaak van pleeggezin. Tien pleegzorgorganisaties onderzoeken hoe je dat kunt voorkomen.

Lees meer over de continuïteit in het dossier Pleegzorg op NJi