Ambassadeurs Gezinshuizen

Het primaire doel van de inzet van ambassadeurs Gezinshuizen is het verhaal over gezinshuizen vertellen en de vragen van bijvoorbeeld gemeenten daarover te beantwoorden. Daarnaast fungeert een ambassadeur als boegbeeld voor de Uitvoeringsagenda en kan met aansprekende praktijkvoorbeelden het verhaal vertellen tijdens bijeenkomsten.

Het afgelopen jaar ging het Kernteam Gezinshuizen aan de slag met de landelijke Uitvoeringsagenda Gezinshuizen. In deze Uitvoeringsagenda worden verschillende opgaven voor de sector en haar belangrijkste stakeholders uitgewerkt. Een van deze opgaven is het beter positioneren van gezinshuizen in de regio, zodat de positie van gezinshuizen in het zorglandschap duidelijker wordt.

Doel ambassadeurschap

Nu kunnen gezinshuizen op vele manieren onder de aandacht worden gebracht en het ambassadeurschap is daar één van. de inzet van ambassadeurs Gezinshuizen is het verhaal over gezinshuizen vertellen en de vragen van bijvoorbeeld gemeenten daarover te beantwoorden.

De ambassadeurs zijn de spreekbuis van gezinshuizen richting gemeenten en in de contacten met betrokken instellingen in de regio. Samen vergroten we de kennis en versterken we de positie van gezinshuizen.

Taken ambassadeurs Gezinshuizen

  • Actieve vertegenwoordiging van gezinshuizen tijdens regiobijeenkomsten en het verhaal van gezinshuizen uitdragen.
  • Aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten die meer willen weten over gezinshuizen.
  • Aanspreekpunt voor andere gezinshuisouders in hun regio die meer willen weten over andere gezinshuizen, de bestaande infrastructuur en/of producten die hen helpen in de positionering.
  • Het beantwoording van vragen als:
  1. Voor welke doelgroep c.q. hulpvraag zijn gezinshuizen een antwoord?
  2. Wat is een gezinshuis precies?
  3. Wat is het verschil tussen pleegzorg en gezinshuizen?
  4. Wat is het verschil tussen residentiële opvang en gezinshuizen?

Zelf ambassadeur Gezinshuizen worden?

Wil je bijdragen aan de positionering van gezinshuizen en wil je een ambassadeur voor gezinshuizen worden in jouw regio, meld je dan aan bij Katja van den Eijnden door een mail te sturen naar gezinshuizensamensterk@present24x7.nu.