Pleegvergoeding blijft belastingvrij

Pleegouders hoeven nu en in de toekomst geen belasting te betalen over de pleegvergoeding die ze ontvangen.

Knelpunten

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ziet fiscale knelpunten in onder meer de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor pleegouders. Het fiscalesysteem voor pleegouders wijkt op punten af van dat van biologische ouders, aangezien pleegouders worden gezien als verzorgers die voor deze verzorging gecompenseerd worden via de pleegvergoeding en eventuele toeslagen.

Vervolgstappen

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zullen het offline en online leren en ontwikkelen van pleegouders verder versterken. Ze gaan divers nieuw leermateriaal en -aanbod voor pleegouders (laten) ontwikkelen en hebben onder andere een online platform voor pleegouders in voorbereiding.

Pleegouders online beter ondersteunen

Om pleegouders beter te ondersteunen zijn onder andere een monitor, een instrumentarium voor leeraanbod, train-de-trainer methodieken en een zelfreflectietool verder ontwikkeld en verbeterd. Deze worden verspreid via een nog te ontwikkelen online platform. Het doel is dat pleegouders hier terecht kunnen voor hun informatie- en leerbehoeften en op deze manier met elkaar in contact kunnen komen.

Download het actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'