Met Andere Ogen

Met Andere Ogen is een netwerk van leden uit onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang dat bijdraagt aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Dit doen we door de inclusieve samenwerking tussen ouders, jeugdigen en professionals te stimuleren en de netwerksamenwerking in de regio te versterken. Onze leden delen oplossingen en goede voorbeelden met elkaar en agenderen behoeften en knelpunten uit de praktijk bij bestuurders en beleidsmakers, om zo een brug te slaan tussen landelijke politiek en lokale praktijk.

Een samenhangend jeugdbeleid: preventief, collectief en omgevingsgericht

Met Andere Ogen streeft naar een samenhangend jeugdbeleid. Met een sterke pedagogische basis kunnen we individuele jeugdhulp in veel situaties voorkomen. Zo’n preventieve benadering vraagt om een aanpak die zich richt op de hele omgeving van het kind: de ouders en andere familie, de school of kinderopvang, de buurt en voorzieningen in de wijk. Zo kunnen we problemen eerder signaleren, vragen sneller beantwoorden en waar nodig hulp bieden. Dit vraagt om collectief denken en handelen, met groepsgerichte interventies: niet de jeugdige moet zich aanpassen aan de omgeving, maar andersom.

Met actieve verbinding inspireren tot verandering

De kracht van Met Andere Ogen? Vanuit lokale en regionale verankering laten zien wat er in de praktijk goed gaat én wat niet. Onze leden zoeken actief de verbinding met elkaar op door hun verhalen te delen en daarmee anderen te inspireren tot verandering. Ook doen zij inspiratie op door deel te nemen aan activiteiten waar ze leren van andermans goede voorbeelden en oplossingen. Zo ontstaat er een beweging die op grotere schaal vernieuwingen tot stand brengt; een beweging die boven de grenzen van systemen en organisaties heen kijkt. 

De Netwerktafel: de regie bij het netwerk zelf

In 2022 heeft Met Andere Ogen de Netwerktafel opgericht, die bestaat uit een afspiegeling van alle perspectieven die bijdragen aan het netwerk: ouders, jongeren, inhoudelijke professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsadviseurs uit de praktijk en bestuurders uit gemeenten en onderwijs. Het doel van de Netwerktafel: door landelijke politiek en lokale praktijk samen te brengen op regionaal en landelijk niveau, impact maken en zo samen toewerken naar een samenleving waarin het belang van het kind voorop staat.

Lid worden van Netwerk Met Andere Ogen?

Het netwerk van Met Andere Ogen bestaat uit bestuurders, beleidsmakers, directieleden, project- en programmaleiders en adviseurs uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp. Ook betrekken we uitvoerende professionals, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen actief bij het netwerk. Wil je individueel of met je samenwerkingspartners bijdragen aan het netwerk? Op de pagina word lid lees je wat Met Andere Ogen voor jou of jouw organisatie kan betekenen en kun je je direct aanmelden.

Opdrachtgevers

De ministeries van VWS en OCW subsidiëren het netwerk. VNG is samen met Netwerk LPO opdrachtnemer namens de Coalitie. Een regiebureau levert het programmanagement.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van Met Andere Ogen.