Aanpak Wachttijden

Het team Aanpak Wachttijden van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt jeugdregio’s bij het duurzaam aanpakken van wachttijden én het concreet daarmee aan de slag gaan.

De Aanpak Wachttijden is gericht op duurzaam wachttijdenbeleid, zodat regio’s blijvend tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en het gezin.

De principes van het team Aanpak Wachttijden zijn:

 • Het wachttijdprobleem is een systeemprobleem en de oplossing ligt op verschillende lagen in het systeem.
 • De Aanpak is integraal over alles wat speelt in de regio met oog voor het hele systeem.
 • Om wachttijden structureel en duurzaam aan te pakken is een meerjarige aanpak vereist. 
 • De ondersteuning wordt ingezet op regionaal niveau met voldoende aandacht voor individuele gemeenten.
 • In de regio wordt er verder gebouwd aan wat er al is.
 • De gehele aanpak wordt doorlopen in co-creatie met de regio.
 • De Aanpak zet in op stapsgewijze verbetering. Omdat het wachttijdprobleem, en de mogelijke oplossingen, zich niet makkelijk vooraf laten duiden is het essentieel dat de aanpak in kleinere stappen wordt doorlopen. De standaard (‘waterfall’) aanpak waarbij het vooraf duidelijk is wat precies het probleem en de bijbehorende oplossing is, werkt hiervoor niet. Dat wil vaak zeggen dat niet het hele probleem vooraf duidelijk hoeft te zijn om al wél stappen te kunnen zetten om te werken aan oplossingen.
 • Het samenwerken aan oplossingen en leren van andere regio’s en van de praktijk is net zo belangrijk als de oplossing zelf.
 • Inzichten en ervaringen vanuit het land en andere regio’s versnellen en verbeteren de aanpak.

Publicaties van team Aanpak Wachttijden:

Afbeelding van document Aanpak wachttijden; wat werkt?
Beeld: ©Aanpak Wachttijden

Met dit document wil het team Aanpak Wachttijden regio’s of gemeenten concreet op weg helpen met het aanpakken van wachttijden. Dat doen ze met voorbeelden van succesvolle of veelbelovende initiatieven en methodes uit de praktijk, verdeeld over negen thema’s.

Bekijk en/download dit document

De Aanpak Wachttijden

Wat levert de aanpak van team Aanpak Wachttijden op?

De ondersteuning van het team Aanpak Wachttijden is onder andere gericht op het behalen van de volgende resultaten:

 1. Een regionaal programma en/of regionaal plan van aanpak voor wachttijden. Dit plan is meerjarig en bekijkt het probleem holistisch. Hierin worden ook bestaande projecten/ programma’s in de regio meegenomen.
 2. Het verkrijgen van een gedeeld beeld waar de belangrijkste uitdagingen en oplossingen in de regio liggen. Hierdoor komt zicht op het aandeel van elke stakeholder voor de aanpak van de problematiek en wordt duidelijk hoe de aanpak van wachttijden als vliegwiel kan opereren voor de transformatie van jeugdzorg. 
 3. Vanuit het gedeelde beeld en wat er al loopt in de regio komen adviezen en projecten om de wachttijden aan te pakken. 

Veelgestelde vragen over team Aanpak Wachttijden

Interviews en praktijkvoorbeelden:

Nieuwsbriefarchief:

Contact en vragen?

Mail naar Wachttijden@VNG.nl