Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak.

Contact

Meer weten? Mail ons gerust

Video: DICHTERBIJ, perspectief op een effectieve kind- en gezinsbescherming

Wat betekent het werken volgens het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming voor gezinnen en voor professionals? Daarover gaat de film ‘DICHTERBIJ, perspectief op een effectieve kind- en gezinsbescherming.’ De film is gemaakt in documentairestijl.

We zien Bas Adriaans, als zichzelf: professional in een proeftuin van het Toekomstscenario. Samen met een jongen uit een gezin dat hij heeft begeleid gaat hij in gesprek over wat de nieuwe werkwijze betekent. De film is bedoeld voor professionals en is gebaseerd op echte ervaringen in de proeftuinen.

Nieuws

Achtergrondinformatie