Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak.

Contact

Meer weten? Mail ons gerust

Bekijk de animatievideo over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming:

Nieuws

Achtergrondinformatie

Juridische kaders Proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In de proeftuinen en regio’s leven veel vragen over juridische kaders. Het maximaal benutten van de ruimte kan ‘schuren’ met de huidige wet- en regeling. Om te bepalen of hier sprake van is, kan het nuttig zijn om te weten wat de belangrijkste juridische kaders van de verschillende organisaties zijn. Lees verder>>