Handig: overzicht van juridische vragen

Het beproeven van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming leidt tot diverse vragen, bijvoorbeeld over de juridische kaders, de toepassing hiervan en wat daarbinnen wel of niet mogelijk is. Om een antwoord te geven op veel van die vragen is een werkdocument ontwikkeld: de Handreiking Juridische vraagstukken en juridische ruimte Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Afbeelding bij artikel Juridische vraagstukken toekomstscenario

Achtergrond

Dit document is tot stand gekomen op basis van vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld vanuit de Meet Ups juridische vraagstukken. In meerdere sessies kwamen onderwerpen als juridische ruimte, privacy en samenwerking aan de orde. De vragen en antwoorden die tijdens deze sessies ter sprake kwamen, zijn opgenomen in het document om professionals verder te helpen.

Voor wie?

De Handreiking is gericht op zowel de professionals als organisaties die betrokken zijn bij het beproeven van het Toekomstscenario.

Juridische ruimte en belemmeringen

De Handreiking biedt algemene informatie over de juridische ruimte bij het beproeven van het Toekomstscenario. Het document helpt professionals en organisaties om de eigen wettelijke kaders en die van samenwerkingspartners te verkennen en op zoek te gaan naar de ruimte hierbinnen. Hierbij worden ook voorbeelden gegeven van wettelijke belemmeringen die worden ervaren en welke afspraken er zijn gemaakt over hoe hiermee kan worden omgegaan bij het beproeven in een proeftuin.

Het is een informatief werkdocument dat regelmatig wordt geactualiseerd en aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Mocht je zaken tegenkomen die niet kloppen of ontbreken, laat dat ons dan weten via info@toekomstkindengezin.nl. Dan kijken we of en hoe we teksten kunnen aanpassen.

Juridische helpdesk

Mocht je nog vragen hebben over de juridische aspecten van het Toekomstscenario, dan kun je ook terecht bij de helpdesk juridisch via info@toekomstkindengezin.nl.