Proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beproeven 11 proeftuinen het werken (zoveel als nu wettelijk mogelijk) in overeenstemming met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij leveren een bijdrage aan het onderzoeken en uitwerken van inhoudelijke vraagstukken. Op deze pagina vind je hierover alle informatie.

Achtergrondinformatie

In dit factsheet proeftuinen vind je alle informatie over de opdracht aan de proeftuinen en hun specifieke invulling daarvan.

Nieuws van de proeftuinen

Afbeelding bij artikel over volwassenen ggz

Proeftuinen: GGZ-expertise onmisbaar in de jeugdbescherming

De projectleiders van de proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn van mening dat de expertise rondom volwassenen geborgd moet zijn in de beoogde Regionale Veiligheidsteams. En dan met name rondom de volwassenen GGZ. In een aantal proeftuinen wordt geëxperimenteerd met de inzet van volwassenen GGZ-expertise.

Lees verder >>