Proeftuinen op volle sterkte

Op 6 februari kwamen de projectleiders van alle elf proeftuinen voor het eerst op volle sterkte bij elkaar. De projectleiders namen introducés mee, vooral beleidsmedewerkers en teamleiders van het Regionaal Veiligheidsteam. Uiteraard was ook het programmateam ruim vertegenwoordigd.

Afbeelding van de meetup van het toekomstscenario op 6 februari
Beeld: ©Toekomstscenario

Elkaar leren kennen

De bijeenkomst stond in het teken van elkaar leren kennen, om beter samen te kunnen werken aan de transitie waar we voor staan. In een positieve sfeer van vertrouwen bleek de wederzijdse nieuwsgierigheid groot.

Uitdagingen

We stonden uitgebreid stil bij de hoofdbrekens en uitdagingen die elke proeftuin aangaat. Voor nieuwe proeftuinen ligt dat vooral op het vlak van praktische invulling: hoe organiseer je een veiligheidsteam, hoe werk je samen met de moederorganisaties en met welke randvoorwaarden moet je rekening houden? Bij de proeftuinen die al langer aan de slag zijn met het Toekomstscenario, leeft de vraag naar wat de vervolgstappen zijn en hoe de benodigde cultuurverandering op gang gebracht kan worden.

Kronkelige weg

Transitiedeskundige Barbara Regeer van het Athena Instituut gaf een zeer boeiende lezing over die cultuurverandering en transitie waar de proeftuinen voor staan. Uit de presentatie van Barbara werd nogmaals glashelder dat dit geen gebaand pad is, maar een kronkelige weg die nog lang niet uitgestippeld is. De daaropvolgende gesprekken gingen vooral over de stippen op de horizon en hoe de proeftuinen met elkaar samenwerken in die richting.

We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst, waar de energie vanaf spatte!