Afbeelding van puzzelstukken die in elkaar vallen

Informatie dossiervorming en gegevensuitwisseling

Wat mag er wel/niet van de AVG? Hoe gaan we om met registratie en dossiervorming binnen een proeftuin? Wie mag wat waar registreren? In samenwerking met proeftuinen en beproevende regio’s is er een informatiedocument over dossiervorming en gegevensuitwisseling voor de proeftuinen en beproevende regio’s opgesteld.

Het doel is om voor de proeftuinen en beproevende regio’s de belangrijkste informatie en ontwikkelingen over dossiervorming en gegevensuitwisseling op één plek bij elkaar te zetten zodat deze makkelijker vindbaar is en zij op de hoogte zijn van de kaders en ontwikkelingen rond deze thema’s.

Het informatiedocument is een groeidocument, hetgeen inhoudt dat als er nieuwe ontwikkelingen of producten zijn ontwikkeld, deze hieraan zullen worden toegevoegd.