Luister naar podcasts van het Toekomstscenario

Het Toekomstscenario laat graag mensen aan het woord uit het veld van de kind- en gezinsbescherming, zoals onze kwartiermaker Willemijn Helmich, districtschef van de politie Sander van der Koot en de projectleider van de proeftuin Utrecht-West Adri van Montfort.

Afbeelding van Niels Mulder
Beeld: ©Toekomstscenario

Niels Mulder is psychiater en bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus UMC. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In de praktijk ziet hij dat hulp aan alleen de kinderen in een gezin minder effectief is. Daarom pleit Niels voor een integrale aanpak. Dat sluit aan bij de visie van het Toekomstscenario, net als de gedachte dat gezinnen baat hebben bij een vast gezicht.  Daarover vertelt hij in deze podcast. Beluister de podcast met Niels Mulder

Afbeelding podcast Tom van Yperen
Beeld: ©Tom van Yperen

Tom van Yperen is expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut. Vanuit zijn passie voor de kwaliteitsverbetering van jeugdvoorzieningen was Tom betrokken bij de ontwikkeling van het Toekomstscenario. Tom: "Als je wil verbeteren, moet je een heel goed begrip hebben van wat nou de kernproblemen zijn die daar spelen." Daarover – en meer – vertelt hij in deze podcast. Beluister de podcast met Tom van Yperen

Afbeelding van podcast met Barend en carry
Beeld: ©Toekomstscenario

In de proeftuinen Utrecht en Utrecht-West wordt op een hele andere manier samengewerkt, namelijk vanuit de verbinding tussen wijkteams, die in de buurt van gezinnen hulp bieden, en expertise vanuit de regio. In deze podcast leggen twee bevlogen professionals uit deze proeftuin hoe dat werkt. Beluister de podcast met Barend Smit en Carry Maassen

Podcast met Floortje Scheepers
Beeld: ©Floortje Scheepers

In de aanloop naar de Meet Up over de samenwerking met de volwassenen-GGZ spraken we met Floortje Schepers, jeugdpsychiater en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Floortje heeft daarnaast een leerstoel innovatie in de psychiatrie en is wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos. Voor haar staat de samenwerking tussen de jeug- en volwassenen-ggz hoog op de agenda. Beluister de podcast met Floortje Scheepers

Afbeelding van podcast toekomstscenario met Jan-Kees-Helderman
Beeld: ©Jan-Kees Helderman

Jan-Kees Helderman, hoogleraar sociaal beleid en bestuur aan de Radboud Universiteit, deelt in deze podcast zijn visie op het organiseren van de dynamische complexiteit die zo kenmerkend is voor het stelsel van kind- en gezinsbescherming. Hij vertelt onder andere meer over de vier fundamentele onzekerheden bij experimentele besturing en zoomt in op het Toekomstscenario. Beluister de podcast met Jan-Kees Helderman

Afbeelding van de podcast met Willemijn Helmich
Beeld: ©Willemijn Helmich

Willemijn Helmich, de kwartiermaker van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming geeft in deze podcast een doorkijk naar onze gezamenlijke opgave in het verbeteren van de kind- en gezinsbescherming. Willemijn: "Het patroon is dat we vanuit organisaties denken en niet vanuit kinderen en gezinnen, terwijl iedereen in die organisaties wel keihard werkt om het juiste te doen voor de kinderen en gezinnen." Beluister de podcast met Willemijn Helmich

Afbeelding van podcast met sander van der koot
Beeld: ©Sander van der Koot

Sander van de Koot is districtschef van de politie van de eenheid Amsterdam, district Zuid. Hij is nauw betrokken bij Blijvend Veilig, één van de proeftuinen van het Toekomstscenario. In deze podcast vertelt hij over zijn ervaringen met de nieuwe manier van werken in de verbinding tussen het lokale team en de politie en deelt hij persoonlijke verhalen uit de praktijk. Beluister de podcast met Sander van der Koot

Afbeelding podcast met Adri van Montfort
Beeld: ©Adri van Montfort

Adri van Montfort is voor velen in de kind- en gezinsbescherming een bekend gezicht. Met bijna 45 jaar ervaring in de sector laat hij regelmatig van zich laten horen over het onderwerp. Zo ook in deze podcast! Adri: “Ik heb heel veel gezien van wat er mis kan gaan. Welke ellende er kan ontstaan als kinderen niet de zorg, de veiligheid en de beschutting van een stabiel gezin kennen." Beluister de podcast met Adri van Montfort

Beluister de podcasts waarin andere projectleiders en programmamanagers meer over ‘hun’ proeftuin vertellen en over wat hen drijft.

Naar de pagina van Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming