Ondersteuningsteam (OZJ)

Het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. We ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Veranderdoelen

Zo ondersteunt het OZJ

  • We ondersteunen regionale expertteam in hun doorontwikkeling. Zodat zij ingewikkelde hulpvragen en escalerende casuïstiek, zowel van jeugdigen en gezinnen, als tussen gemeenten en/of aanbieders, kunnen oppakken.
  • We ontwikkelen bouwstenen die transformatie van de jeugdhulp en een lerend jeugdstelsel bevorderen.
  • We stimuleren en ontwikkelen lerende netwerken in de jeugdregio’s, gemeenten, wijken en landelijk.
  • We geven signalen door aan onze landelijke stuurgroep en betrokkenen als impasses moeten worden doorbroken.
Afbeelding van logo van het Ondersteuningsteam Zorg voor jeugd
Beeld: ©OZJ

OZJ op Social Media