WEL in ontwikkeling (WIO)

WEL in Ontwikkeling is een project dat aansluit bij het NP Onderwijs en een nieuwe beweging wil creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in het onderwijs vastlopen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. De ministeries van OCW en VWS hebben Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters), Ingrado (leerplicht en RMC) en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gevraagd dit project gezamenlijk te realiseren.

Afbeelding van project WEL in ontwikkeling
Beeld: ©WEL in ontwikkeling

In Nederland wonen jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school, maar misschien wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling hebben als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen.

Het gaat om kinderen en jongeren (in het vervolg ‘jeugdigen’ genoemd) met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim). Veel van deze jeugdigen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt; vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie.

Leren en ontwikkelen kan op veel manieren. Inschrijving in het onderwijs is dan ook geen doel op zich. Soms hebben jeugdigen en ouders zelf ontwikkelmogelijkheden ontdekt, maar worden deze niet erkend. Of wordt de ontwikkeling vanuit de zorg geboden en niet vanuit het onderwijs. Deze waardevolle activiteiten, deze ontwikkeling die er wél is, willen we recht doen en ondersteunen.

Wie zijn wij?

Met het project WEL in ontwikkeling willen we met partners (samenwerkingsverbanden speciaal onderwijs, gemeenten, leerplichtambtenaren en regionale expertteams) in de regio’s een nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Het project WEL in ontwikkeling loopt tot en met juli 2025.

Voor vragen of meer informatie, mail lazlovandonkelaar@gedragswerk.nl.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van WEL in ontwikkeling

Nieuwsbriefarchief