Onderzoek jeugdhulp in strafrechtelijk kader

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de mechanismen in het stelsel rondom de advisering en uitvoering van in strafrechtelijk kader verplichte jeugdhulp.

Dit onderzoek loopt van oktober tot december 2019. Op basis daarvan wordt besloten of en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn om jeugdhulp tijdig beschikbaar te hebben voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd.