Wet langdurige zorg

Op dit moment onderzoekt het ministerie van VWS hoe de instroom vanuit Jeugdwet naar de Wlz zo soepel mogelijk kan verlopen. Zodat deze jongvolwassenen de zorg krijgen die ze nodig hebben, ook na hun achtttiende.

Voor een kleine groep jongvolwassenen kan het lastig zijn om vast te stellen of zij een blijvende behoefte hebben aan 24-uurs zorg. Het ministerie praat op dit moment met een aantal partijen over de zorg voor sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG) en licht verstandelijke gehandicapten (LVG) binnen de Wlz. Hierbij gaat het om een integrale, multidisciplinaire behandeling in een Wlz-instelling. Deze behandeling is tijdelijk en bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar. Meestal gaat het om het afronden van intramurale behandeling die is gestart onder de Jeugdwet.

Ook wordt onderzocht welke verbeteringen nodig zijn om de uitstroom naar de Wlz 2015 of Zorgverzekeringswet te versnellen. Hierbij gaat het om jongeren die na een behandeling een zorg- en ondersteuningsvraag houden.

Over de Jeugdwet

In de Jeugdwet staat hoe gemeenten de zorg voor inwoners kunnen organiseren.

Lees meer over de Jeugdwet

Over de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Lees meer over de Wet langdurige zorg