Inkoop Sociaal Domein

Om te voorkomen dat specialistische voorzieningen – door beslissingen van individuele gemeenten – niet meer worden ingekocht of onder druk komen te staan, moeten gemeenten (meer) gezamenlijk gaan inkopen. Het programma Inkoop Sociaal Domein is opgezet om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij inkopen en aanbesteden.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking).

Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

Vernieuwde website voor gemeenten en aanbieders

Sinds september 2020 bevat de vernieuwde website www.inkoopsociaaldomein.nl meer praktische informatie, heeft een meer logische structuur en een uitgebreidere zoekfunctie.

Gemeenten én aanbieders kunnen hier terecht voor o.a. stappenplannen, handreikingen, factsheets, praktijkverhalen met voorbeelddocumenten, opleidingen en nog veel meer. Ook is het mogelijk om via de Helpdesk contact op te nemen voor persoonlijk advies.

Voor meer informatie, ga naar de website van Inkoop Sociaal Domein

Digitale vindplaats

Veel organisaties publiceren informatie over inkoop binnen het sociaal domein. De website Inkoop Sociaal Domein fungeert als vindplaats van gebundelde informatie over voorbereiden, contracteren, uitvoeren en monitoren van inkoop, inclusief actueel geldende wetten en regels. Er is een helpdesk ingericht voor vragen en ondersteuning.

Direct naar de Helpdesk