Early Warning methode

De VNG heeft een instrument ontwikkeld dat ingezet kan worden bij dreigende zorgen over continuïteit van aanbieders van specialistische zorg. Het Early Warning Instrument levert input voor het inhoudelijke periodieke gesprek tussen een accounthoudende regio en de aanbieder(s).

Het is van belang dat dreigende continuïteitssproblemen van een aanbieder van cruciale jeugdhulp opgelost worden in de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer. Om die relatie te versterken, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een instrument ontwikkeld dat input levert voor het inhoudelijke periodieke gesprek tussen een accounthoudende regio met aanbieders van specialistisch veel of weinig voorkomende jeugdhulp over signalen die wijzen op risico’s van continuïteit.

Tijdig signaleren

Aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. Bij het early warning instrument is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het tijdig signaleren en melden van problemen die tot continuïteitsproblemen van cruciale jeugdhulp kunnen leiden. De afgelopen maanden heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gesprekken gevoerd met accounthoudende regio’s en aanbieders van jeugdhulp om hen te adviseren en ondersteunen bij de invoering en vormgeving van het instrument. De bijeenkomsten hebben tevens aandachtspunten opgeleverd die input vormen voor een evaluatie van het instrument.

Vervolgstappen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal dit voorjaar de accounthoudende regio’s en aanbieders begeleiden bij de voorbereiding van de invoering van een Early Warning Instrument. De landelijke ambassadeur ‘Professionaliseren opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd blijft de regio’s ondersteunen en zal het ondersteuningsaanbod verder ontwikkelen.