Leergang Inkoop en Contractering

De leergang wordt aangevuld met het thema Inkoop van jeugdhulp voor de forensische doelgroep. Aan de hand van de regio's Zeeland en West-Brabant verdiept bureau EHdK zich in de materie.

EHdK stelt een factsheet op over de verantwoordelijkheden van gemeenten rondom de jeugdhulp in strafrechtelijk kader, inclusief adolescentenstrafrecht en nazorg PIJ.