Informele steun gezinnen

Vanuit een gezamenlijk doel om gezinnen met stress te ontlasten en veerkracht van ouders te versterken door nieuwe waardevolle contacten zijn Buurtgezinnen, Steunouder, Home-Start en Samen Oplopen, een Collectief gestart.

Gezamenlijk willen ze ervoor zorgen dat voor alle kinderen en gezinnen in Nederland informele steun beschikbaar is als daar behoefte aan bestaat. Zodat gezinnen overeind blijven en kinderen thuis gezond kunnen (blijven) opgroeien.

Organisaties binnen het collectief: