Informele gezinssteun

Vanuit een gezamenlijk doel om gezinnen met stress te ontlasten en veerkracht van ouders te versterken door nieuwe waardevolle contacten zijn Buurtgezinnen, Steunouder, Home-Start en Samen Oplopen, een Collectief gestart.

beeldmerk collectief informele steun
Beeld: ©Collectief Informele Steun

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een deel op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven kunnen een zeer waardevolle rol spelen. Als preventie van zorg of er naast. Daarnaast neemt de druk op de zorg toe. Dit maakt het belang van de inzet van vrijwilligers steeds groter.

Vanuit een gezamenlijk doel om gezinnen met stress te ontlasten en veerkracht van ouders te versterken door nieuwe waardevolle contacten zijn Buurtgezinnen, Steunouder, Home-Start en Samen Oplopen, een Collectief gestart.

Gezamenlijk willen ze ervoor zorgen dat voor alle kinderen en gezinnen in Nederland informele steun beschikbaar is als daar behoefte aan bestaat. Zodat gezinnen overeind blijven en kinderen thuis gezond kunnen (blijven) opgroeien.

Dat kan door het bieden van een gastvrij thuis aan een kind uit een gezin met veel stress (Buurtgezinnen, Steunouder en Meeleefgezin). Of doordat een vrijwilliger ín het gezin met veel stress mee denkt en doet (Home-start en Samen Oplopen).

Voordelen van informele steun

  • Het verbindt ouders/gezinnen in het gewone alledaagse leven waardoor problemen genormaliseerd worden.
  • Het kind of de ouder krijgt door een maatje of een ander gezin de kans om nieuwe ervaringen op te doen en ontspannen kind te kunnen zijn.
  • De steun die gezinnen/maatjes bieden is informeel en gebeurt op vrijwillige basis. Hierdoor is het gelijkwaardig en ook goedkoper dan formele zorg. Wel worden de koppelingen begeleid door een professionele coördinator.
  • Transformatie en besparing in de (jeugd)zorg.
  • Het normaliseert opvoedvragen, waardoor ouders deze niet met hulpverleners hoeven te bespreken.
  • Er wordt ingezet op een langdurige relatie tussen de gezinnen en vrijwilligers waardoor er een netwerkuitbreiding plaatsvindt.
  • Het kan aanvullend zijn aan formele zorg door het bieden van praktische ondersteuning in en rond het gezin.
  • Het heeft een preventieve insteek: het voorkomen van uithuisplaatsing, jeugdzorg en jeugdbescherming.
  • (Een deel van) de hulpvragen die nu bij zwaardere zorg worden belegd, kunnen worden ondervangen met informele steun (afschalen).

Organisaties binnen het collectief:

Meer informatie over het Collectief informele steun kind & gezin

Naar de website