Onderzoek financiering zorg in onderwijstijd door Berenschot

Er is onderzoek gedaan bij scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs om meer in zicht te krijgen in de omvang van de benodigde zorg in onderwijstijd en de verantwoordelijkheidverdeling tussen onderwijs en zorg.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat de organisatie van zorg in onderwijstijd voor scholen en ouders erg complex is. Het onderzoek geeft een indicatie van hoe de zorg nu op school wordt gefinancierd maar er is meer informatie nodig om het benodigde budget voor een collectieve vorm van financiering te berekenen en de doelgroep af te bakenen.