Onderzoek naar passende onderwijsplek voor kinderen

AEF onderzoekt de mogelijkheden voor kinderen die om verschillende redenen niet in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs terecht komen.

Onderzoeksbureau AEF heeft in samenwerking met ouders en betrokken organisaties onderzocht welke belemmeringen er spelen voor de ontwikkeling van een kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Belangrijke belemmeringen die genoemd worden in het rapport zijn onder andere de beperkte mogelijkheden om op structurele basis af te wijken van de onderwijstijd en de strikte kaders waaraan de onderwijsbekostiging is gebonden.


Download de eindrapportage van AEF