Wet maatschappelijke ondersteuning

Veel gemeenten hebben geen passend zorgaanbod voor jongvolwassenen. Bovendien is er meer nodig dan alleen zorg. Gemeenten en Rijk zoeken naar passende oplossingen voor jongeren met complexe problematiek.

Gemeenten moeten meer inzetten op een passend aanbod en maatwerk. Daarnaast hebben jongeren meer nodig dan alleen zorg. Zij willen een eigen plek om te wonen en zicht op een opleiding, werk of dagbesteding. Hebben ze geen netwerk? Dan is het belangrijk iemand te hebben waar ze op terug kunnen vallen. Staatssecretaris Blokhuis lanceerde onlangs het programma Dak- en Thuisloze Jongeren, dat ervoor zorgt dat alle dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 de juiste hulp krijgen. Ook wordt er vanuit de programma’s Zorg voor de Jeugd en Dak- en Thuisloze Jongeren gewerkt aan oplossingen voor deze specifieke doelgroep.

Download het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning geven gemeenten ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.