Samenwerking tussen onderwijs(zorg)consulenten en cliëntondersteuning

Onderwijs(zorg)consulenten geven advies over een passende oplossing voor leerlingen die thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten. Naast onderwijs is er vaak ook zorg nodig. Gezinnen kunnen bij de organisatie van de zorg hulp krijgen van clientondersteuning die de gemeente biedt. In deze situaties is het dus goed als deze professionals goed met elkaar samenwerken.

Onderwijs(zorg)consulenten en cliëntondersteuners van MEE NL kijken samen of en hoe zij elkaar in de regio beter kunnen vinden en hoe zij beter kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.

Lees meer op de website onderwijsconsulenten.nl