Koplopersproject Cliëntondersteuning

Op dit moment geven 26 nieuwe koplopergemeenten een stevige impuls aan het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Deze vierde en laatste groep brengt het totaal aantal deelnemende gemeenten op 92.

In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken de gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie stelt de ervaringen beschikbaar aan alle gemeenten.

Eind 2021 vindt nog een evaluatie plaats. Na publicatie zal de evaluatie ook op deze pagina te vinden zijn.

Relevante links