Landelijke beschikbaarheid van Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen, mannen en vrouwen, om hen in staat te stellen een bewuste keuze te maken over hun kinderwens.

De doelgroep krijgt actieve begeleiding en een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo kunnen zij zelf bepalen wanneer en onder welke omstandigheden zij eraan toe zijn om een kind te willen krijgen. Inmiddels zijn 27 regio’s actief aan de slag met Nu Niet Zwanger.