Betere inzet verlengde jeugdhulp

De meest voorkomende knelpunten bij de inzet van verlengde jeugdhulp zijn onbekendheid, budget en het wettelijk stelsel. Wat is nodig om verlengde jeugdhulp door gemeenten, zorgaanbieders, jongeren en hun ouders beter te laten benutten? 

Om hier inzicht in te krijgen, organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee werksessies op 7 en 9 mei (2019). Hier zijn verschillende oplossingen bedacht, deze zijn uitgewerkt in een infographic.

De bedachte oplossingen:

  • Toekomstgericht werken
  • Budgetten samenvoegen
  • Informatie verspreiden over het wettelijk stelsel met een factsheet

Bekijk de uitkomsten van de werksessies op de website van 16-27