Betere uitwisseling van gegevens (privacywetgeving en beroepsgeheim)

Gegevensdeling, privacywetgeving en beroepsgeheim maken deel uit van je dagelijkse werkzaamheden als jeugdhulpverlener. Het Dossier in de jeugdhulpverlening, de wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming, het modelconvenant voor thuiszitters en een e-learning helpen je met het maken van juiste keuze.

In het belang van leerlingen

Gegevensdeling tussen onderwijs-jeugd is een knelpunt in veel regio’s. Er is een modelconvenant opgesteld om gegevensdeling omtrent thuiszitters te bevorderen.

Vind hier het modelconvenant voor thuiszitters

Het dossier in jeugdhulpverlerning - Wegwijzer en webinar

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan.

Wegwijzer Dossier in de jeugdhulpverlening
Beeld: ©Ministerie van VWS

Daarom is er een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

Tijdens het webinar voor professionals in de jeugdhulp over de wegwijzer op 30 juni 2021 gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in gesprek over het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud.

Meer over de Wegwijzer en het webinar

Nieuwe e-learning geeft inzicht in Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein

Ben je een professional die te maken heeft met Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein? Volg dan de nieuwe e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ om je kennis en zelfvertrouwen op dit gebied te vergroten.

Afbeelding van e-learning Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein
Beeld: ©Ministerie van VWS

Na het volgen van de e-learning weet je beter:

  • Hoe je een gedegen afweging maakt voor je gegevens uitwisselt in het jeugddomein
  • Welke speelruimte je hebt met het belang van de jeugdige vooropgesteld
  • Welke vragen je collega’s moet stellen voordat je weloverwogen gegevens deelt
  • De PrivacyApp ‘In Goed Vertrouwen’ te gebruiken bij twijfel met betrekking tot de wet
  • Hoe je de regie behoudt en handelingsverlegenheid voorkomt

Lees meer over de e-learning

Wegwijzer en stroomdiagram: Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven?

Over deze en andere vragen hebben NVO, NIP, BPSW en het Expertisecentrum William Schrikker een handige Wegwijzer en bijbehorend stroomdiagram opgesteld.

Naar de Wegwijzer: Zorgvuldig handelen bij toestemming